Otvara se parking ispred Poliklinike

Otvara se parking ispred Poliklinike

Od dana 11.10.2018 godine, za potrebe pacijenata, zaposlenika i posjetitelja biti će dostupan za korištenje parkirališni prostor ispred zgrade Poliklinike Opće bolnice Zadar. Na parkingu ispred zgrade Poliklinike osigurano je ukupno 210 parkirališnih mjesta za sve korisnike usluga Poliklinike i Zavoda za javno zdravstvo. Cijena parkinga određena je u iznosu od 4 kn/sat, dok je prvih 30 min besplatno. Pristup parkingu omogućen je iz ulice Ljudevita Posavskog (sa zapadne strane) i ulice Katarine Zrinske (sa sjeverne strane), a parkiranje je dozvoljeno svakodnevno u vremenu od 00-24 sata.

Za vozila osoba s posebnim pravima (osobe s invaliditetom) osigurano je 20 označenih mjesta ispred glavnog ulaza Poliklinike za koje se parking ne naplaćuje. Pravo na besplatni parking ostvaruje se uz predočenje invalidske iskaznice i priložene parkiralište karte na Info pultu glavnog ulaza Poliklinike istog (radnog) dana u vremenu od 7.00 – 15.00 sati. Za troškove parkinga nastale u vremenu nakon 15.00 sati i u dane vikenda i blagdana, uz priloženu invalidsku iskaznicu i račun za parkirališnu kartu od prethodnog dana, refundacija se vrši na glavnoj blagajni Opće bolnice Zadar u prizemlju Upravne zgrade svaki radni dan od 07.00 – 15.00 sati.

Otvaranje parkirališnog prostora ispred zgrade Poliklinike dio je sveobuhvatnog projekta Opremanja i stavljanja u funkciju zgrade Poliklinike te modernizacije i novog funkcioniranja Opće bolnice Zadar kojim će, svim korisnicima, a prvenstveno bolesnicima i pacijentima biti omogućen lakši pristup zdravstvenim uslugama, a ukupan ostvareni prihod od naplate parkinga biti će namjenski utrošen u svrhu nabavke medicinske opreme te poboljšanja i unaprjeđenja zdravstvene usluge.