Općoj bolnici Zadar odobren projekt Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Općoj bolnici Zadar odobren projekt Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ravnatelj Opće bolnice Zadar sudjelovao na svečanost uručivanja Ugovora o financiranju odobrenih u okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Svečano uručivanje održalo se na Plitvičkim Jezerima na kojem su pozdravne govore održali Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU, Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te Domagoj Knežević, savjetnik ministra vanjskih i europskih poslova RH.

Opća bolnica Zadar kroz ovaj projekt sudjeluje u ostvarivanju cilja programa, pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i regionalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.

NAZIV PROJEKTA  Stvaranje adekvatnih uvjeta za rad s ciljem povećanja učinkovitosti i pružanja javnozdravstvenih usluga

Akronim projekta: 0192-RH-BIH-2022

Trajanje projekta: od 25. lipnja 2022. godine do 30. studenoga 2022. godine

Vodeći partner: Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

Partner : Opća bolnica Zadar

Projekt se provodi na prihvatljivom programskom području grada Zadra u Zadarskoj županiji (RH) i općine Grude u Zapadnohercegovačkoj županiji (BiH).

Ciljevi projekta:

Stvoriti ustanovu koja će kroz adekvatan prostor za rad moći pružati usluge iz svoje nadležnosti i raditi na poboljšanju
aktivnosti i programa u interesu javnog zdravstva ( edukacije za prevencije raznih bolesti, uključivanje u različite županijske i nacionalne programe za prevenciju,
mentalno zdravlje i sl.).

Provođenjem promotivnih aktivnosti vezanih za zdravstvene usluge, povećati svjesnost građana na redovito obavljanje sistematskih pregleda s ciljem
pravodobnog prepoznavanja i liječenja bolesti.

Rezultati :

Stvoreni preduvjeti za dio ostvarenja potpunog stavljanja u funkciju Zavoda za javno zdravstvo.

Pravodobno otkrivanje bolesti, koje osigurava uspješnije liječenje, koje dovodi do produljene i poboljšane kvalitete
života, očuvane radne sposobnosti pojedinaca i zajednice, te smanjenja ukupnih troškova zdravstvene zaštite.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 682.829,10 kn

Odobren sredstva:  po partneru  215.000,00 kuna; sufinanciranje troškovima Vodećeg partnera u iznosu 115.000,00 kuna i sufinaciranje troškova Opće bolnice Zadar 100.000,00 kuna.