Opća bolnica Zadar odabrana je za sudjelovanje u akreditacijskom postupku

Opća bolnica Zadar odabrana je za sudjelovanje u akreditacijskom postupku

Opća bolnica Zadar udovoljila je natječajnim kriterijima te je odabrana za sudjelovanje u projektu Ministarstva zdravstva „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove” koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – ,,Dobro upravljanje” Specifičnog cilja 11. i 1. “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima” Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” Europskog socijalnog fonda.

Akreditacijski postupak je postupak procjenjivanja kvalitete rada zdravstvene ustanove na osnovi ocjene sukladnosti njenog rada s utvrđenim optimalnim standardima, a provodi se s ciljem unaprjeđenja i poboljšanja prije svega kliničkih ishoda pacijenata ali i ishoda organizacije. Svrha akreditiranja bolnica je potpuna i trajna posvećenost na pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite uz maksimalnu sigurnost pacijenata.