POČETAK RADOVA NA SOLARNOJ ELEKTRANI POLIKLINIKE

POČETAK RADOVA NA SOLARNOJ ELEKTRANI POLIKLINIKE

S ponosom želimo podijeliti s vama važnu vijest o početku radova na projektu „Solarna elektrana Opća bolnica Zadar“ u suradnji s tvrtkom EL TIM d.o.o., Opća bolnica Zadar potpisala je Ugovor o javnoj nabavi roba za opremu solarnih elektrana s konstrukcijom i montažom, datiran u lipnju 2023. godine.

Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 191.272,00 €, a planirani rok izvršenja projekta, uključujući isporuku, ugradnju i puštanje u rad, jest prvi kvartal 2024. godine. Ovaj projekt ima značajan utjecaj na energetsku održivost Opće bolnice Zadar te predstavlja korak prema zelenijoj i ekološki odgovornoj budućnosti.

ENG

We are excited to share some important news with you regarding the start of the “Solar Power Plant General Hospital Zadar” project in partnership with EL TIM d.o.o. The General Hospital Zadar has recently signed a contract for the procurement of goods for the construction and installation of solar power plants, with a total value of €191,272.00. The project is expected to be completed, including delivery, installation, and commissioning, by the first quarter of 2024. This project aims to make the Zadar General Hospital more energy sustainable and pave the way for a greener and more environmentally responsible future.

Važno je napomenuti da je Opća bolnica Zadar, putem raspisanog poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”, dobila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Solarna elektrana Opća bolnica Zadar”. Ovaj ugovor, potpisan 31. svibnja 2022. godine, financiran je iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, u sklopu provedbe PROGRAMA “ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE”.

ENG

It’s worth noting that the Zadar General Hospital has received a Grant Agreement for the “Solar Power Plant General Hospital Zadar” project through the “Increasing the Capacity for Solar Energy Production” call. This agreement, signed on May 31, 2022, is funded by the EEA Financial Mechanism from 2014 to 2021, as part of the ENERGY AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME.

 

 

Ovaj inovativni projekt ne samo da će osigurati energetsku neovisnost bolnice, već će i doprinijeti globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena.

Opća bolnica Zadar izražava zahvalnost svima koji su podržali ovaj projekt i veselimo se zajedničkom ostvarenju ciljeva održivosti i zaštite okoliša.

ENG

This innovative project not only ensures the hospital’s energy independence but also contributes to global efforts to combat climate change. Zadar General Hospital expresses its gratitude to all those who supported this project and looks forward to achieving sustainability and environmental protection goals together.

Za više informacija / For more information, please visit the official website.:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090398482777

https://instagram.com/solarnaelektranabolnicazadar?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==

https://hr.linkedin.com/company/solarna-elektrana-op%C4%87a-bolnica-zadar