Obilazak gradilišta Dnevnih bolnica i prostora za linearni akcelerator
Obilazak gradilišta Dnevnih bolnica i prostora za linearni akcelerator
Obilazak gradilišta Dnevnih bolnica i prostora za linearni akcelerator

Obilazak gradilišta Dnevnih bolnica i prostora za linearni akcelerator

Dana 07. veljače 2023. održan je radni sastanak ravnatelja Opće bolnice Zadar, Željka Čuline, dr.med. i predsjednika Lige protiv raka Zadar, Branka Dukića, dr.med.

Tema sastanka bila je nabavka linearnog akceleratora, pri čemu su predstavnici Opće bolnice Zadar i Lige protiv raka Zadar, obišli gradilište zgrade Dnevnih bolnica.

Ravnatelj Opće bolnice Zadar, istaknuo je kako je među klinikama i kliničkim bolničkim centrima jedina opća bolnica upravo Opća bolnica Zadar obuhvaćena „Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 21-26, u okviru Komponente 5 – Zdravstvo, Reforme 2 i investicije 1 „Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka“, čiji je nositelj provedbe Ministarstvo zdravstva. Današnjim radnim sastankom još jednom je potvrđeno ostvarenje svih preduvjeta koji se odnose na kadrove i prostor potrebnih za uspostavu djelatnosti radioterapije.

Od strane Povjerenstva za analizu stanja radioterapijske opreme u bolničkim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj (koje je zaduženo za prikupljanje podataka i izradu dokumentacije za nabavu), izrađena je tehnička specifikacija za javni natječaj.

Opća bolnica Zadar dostavila je svoje podatke za linearni akcelerator i pripadajuću opremu koja se temelji na elaboratu za bunker koji je izrađen u projektu Dnevnih bolnica.

Tehnička specifikacija koja je prihvaćena od strane Povjerenstva, odnosi se na linearni akcelerator za primjenu liječenja radioterapijom kroz intenzitetom modulirane radioterapijske tehnike 3D konformalnom radioterapijoml, IMRT (engl. Intensity-Modulated Radiation Therapy), VMAT (engl. Volumetric Modulated Arc Therapy), CT simulator, pribor za fiksaciju i pozicioniranje pacijenata pri provođenju naprednih radioterapijskih tehnika na specificiranom linearnom akceleratoru i CT simulatoru, digitalnu vodena kupelj za oblikovanje termoplastičnih maski, dimenzija dovoljno velikih da se može koristiti za sve nabavljene termoplastične maske, ‘Vac-Lok Cushion’ – Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom, set za tetoviranje markera na koži, Bolusi, sustav za relativnu i referentnu dozimetriju linearnog akceleratora, kontrolu kvalitete linearnog akceleratora, verifikaciju plana zračenja pacijenta i kontrolu kvalitete slikovnih tehnika linearnog akceleratora

Obzirom da se radi o velikoj zajedničkoj nabavi koju vodi Ministarstvo zdravstva usuglašena je natječajna dokumentacija  a sve u svrhu efikasne i ekonomične nabave.

U skoro vrijeme očekuje se raspisivanje natječaja od strane Ministarstva zdravstva.