Obavijest

Obavijest

Obavještavamo korisnike naših usluga da će se od dana 09. prosinca 2021. uvesti nova prometna regulacija pristupa parkiralištu Poliklinike Opće bolnice Zadar.

Obzirom da od navedenog datuma u Poliklinici s radom započinje Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, južni prilaz kojem se pristupa s četverotračne ceste (ulice Nikole Šubića Zrinskoga), služiti će isključivo za potrebe vozila saniteta i Hitne pomoći.

Molimo naše korisnike da se služe sjevernim ulazom, kroz garažu parkirališta kako bi pristupili istom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.