Odsjek za prehranu

Odsijek za prehranu

Izvedbom i opremom nove centralne kuhinje izgrađene 2009. godine osiguran je okvir mjera potrebnih za postizanje sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pripremljenih jela. Cijeli proces pripreme hrane, od prijema do distribucije gotovih jela odvija se prema HACCP načelima, a podjela hrane se vrši prema Tablet sistemu. Odjel prehrane uključuje i mliječnu kuhinju u kojoj se vrši priprema dojenačkih obroka, a smještena je na Odjelu pedijatrije.
Svi obroci koji se pripremaju u skladu su s dijetama određenim Odlukom o standardu prehrane bolesnika u bolnicama („Narodne novine“,broj 59/15), a koju je donijelo Ministarstvo zdravstva.

 

Popis dijeta u Općoj bolnici Zadar

1 Dijeta bez ograničenja
2 Lagana dijeta
3 Dijeta za osobe starije dobi
4 Visokoenergetska-visokoproteinska dijeta
5 Redukcijska dijeta
6 Dijeta za trudnice, rodilje i dojilje
7A Dijeta za dojenčad 0 – 4 mj
7B Dijeta za dojenčad 4 – 12 mj
8 Dijeta za djecu 1 – 3 god.
9 Dijeta za djecu 4 – 6 god.
10 Dijeta za djecu školske dobi (7 – 8 god.)
11 Ulkusna dijeta
12 Bilijarno-pankreatična dijeta
12A Dijeta kod akutnog pankreatitisa
13 Dijeta kod kroničnih bolesti jetre
13A Dijeta kod hepatične encefalopatije
14 Dijeta kod upalnih bolesti crijeva
15 Dijeta za akutni proljev
16 Dijeta s povećnim udjelom vlakana
17 Dijeta za bolesnike s šećernom bolešću 5/6 obroka
18 Dijeta za bolesnike s šećernom bolešću 3 obroka
19 Mediteranska dijeta
20 Dijeta za bolesnike na dijalizi
21 Dijeta kod nefrotskog sindroma i kronične bubrežne bolesti
22 Dijeta kod akutnog nefritisa
23 Dijeta kod akutne ozljede bubrega
24 Neslana dijeta
25 Dijeta čajna

26 Dijeta tekuća
26A Dijeta tekuća predoperativna
27 Pire dijeta
28 Dijeta posoperativna kosana
29 Dijeta miksana
29A Dijeta kašata
30 Dijeta za prehranu sondom
31 Enteralna prehrana
32 Dijeta kod resekcije želuca i crijeva
33 Dijeta za onkološke bolesnike
34 Sterilna dijeta
35 Dijeta bez glutena
36 Dijeta bez purina
37 Dijeta sa smanjenim količinama histamina
38 Dijeta s sniženom količinom kalcija
39 Ketogena dijeta
40 Dijeta kod cstične fibroze
41 Dijeta kod rijetkih nasljednih poremećaja metabolizma
42 Lakto-ovovegetarijanska dijeta
43 Dijeta za otkrivanje nutritivne alergije
44 Dijeta za hemokult test
45 Dijeta za pretrage
46 Dijeta bez bakra
47 VMA dijeta
48 Veganska dijeta
49A Halal dijeta
49B Košer dijeta
50 Dijeta prema specifičnim stanjima