Natječaj za prijam u radni odnos od 05.02.2024. godine

Home / Natječaji / Natječaj za prijam u radni odnos od 05.02.2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 05.02.2024. godine raspisuje