Medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Zadar obilježili su 32. Svjetski dan bolesnika

Medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Zadar obilježili su 32. Svjetski dan bolesnika

Dana 9. veljače 2024. godine medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Zadar obilježili su 32. Svjetski dan bolesnika organizacijom i provedbom različitih aktivnosti, uz doprinos studenata Sestrinstva Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

Od ranog jutra u prizemlju Poliklinike Opće bolnice Zadar započela je akcija mjerenja razine krvnog tlaka i šećera u krvi. Više od 250 pacijenata i/ili  posjetitelja sudjelovalo je u preventivom mjerenju koje su vršile medicinske sestre i tehničari Opće bolnice Zadar zajedno sa studentima Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

Paralelno sa spomenutom akcijom mjerenja razine krvnog tlaka i šećera u krvi, u Poliklinici Opće bolnice Zadar u prostorijama davalaštva Odjela za transfuzijsku medicinu organizirana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji su pristupili svi koji su na ovaj način željeli doprinijeti bržem oporavku bolesnika, njih ukupno 22.

Povodom Svjetskog dana bolesnika organizirana je i Sveta misa koju je u bolničkoj kapelici Gospe od zdravlja predvodio don Šime Zubović, koji je pročitao poruku Pape Franje pod naslovom „Nije dobro da čovjek bude sam“.

Završno, svim bolesnicima koji su hospitalizirani na odjelima Opće bolnice Zadar medicinske sestre i tehničari podijelili su letke s porukom Pape Franje i prigodnim željama za skorim ozdravljenjem.

Opća bolnica Zadar zahvaljuje svima koji su dali svoj doprinos u organizaciji i provedbi aktivnosti za obilježavanje Svjetskog dana bolesnika, a posebice medicinskim sestrama i tehničarima koji najveći dio radnog vremena provode upravo uz bolesnika.

 

“Uloga medicinske sestre je pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi on obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje. Pomoć treba pružiti na način koji će pridonijeti što bržem postizanju njegove samostalnosti.

Virginia Henderson