KORAK PREMA ZELENIJOJ BUDUĆNOSTI!

KORAK PREMA ZELENIJOJ BUDUĆNOSTI!

U sklopu projekta „Solarna elektrana Opća bolnica Zadar“ započela je instalacija solarnih panela na krov Poliklinike Opće bolnice Zadar.

Na krov Poliklinike Opće bolnice Zadar instalirat će se fotonaponski paneli pojedinačne snage 410W, ukupne snage 226,3 kW. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 191.272,00 €, a planirani rok izvršenja projekta, uključujući isporuku, ugradnju i puštanje u rad, jest prvi kvartal 2024. godine. Ovaj projekt ima značajan utjecaj na energetsku održivost Opće bolnice Zadar te predstavlja korak prema zelenijoj i ekološki odgovornoj budućnosti.

Važno je napomenuti da je Opća bolnica Zadar, putem raspisanog poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”, dobila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Solarna elektrana Opća bolnica Zadar”. Ovaj ugovor, potpisan 31. svibnja 2022. godine, financiran je iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, u sklopu provedbe PROGRAMA “ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE”.

Opća bolnica Zadar potpisala je Ugovor o javnoj nabavi roba za opremu solarnih elektrana s konstrukcijom i montažom u suradnji s tvrtkom EL TIM d.o.o., datiran u lipnju 2023. godine.

Ovaj inovativni projekt ne samo da će osigurati energetsku neovisnost bolnice, već će i doprinijeti globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. Opća bolnica Zadar izražava zahvalnost svima koji su podržali ovaj projekt i veselimo se zajedničkom ostvarenju ciljeva održivosti i zaštite okoliša.

ENG

The project “Solar Power Plant Zadar General Hospital” has started the installation of solar panels on the roof of the Polyclinic General Hospital Zadar. Photovoltaic panels of individual power of 410W, with a total power of 226.3 kW, will be installed on the roof.

The entire project is valued at €191,272.00, and it is planned to be completed in the first quarter of 2024, including delivery, installation, and commissioning. This project will have a significant impact on the energy sustainability of Zadar General Hospital, and it is a step towards a greener and more environmentally responsible future. It is worth mentioning that Zadar General Hospital has received a Grant Agreement for the project “Solar Power Plant General Hospital Zadar” through the announced call “Increasing the capacity for solar energy production”.

This contract, which was signed on May 31, 2022, is financed by the EEA Financial Mechanism for the period 2014-2021, as part of the implementation of the ENERGY AND CLIMATE CHANGE PROGRAMME.

In June 2023, Zadar General Hospital signed a Contract on public procurement of goods for equipment of solar power plants with construction and assembly in cooperation with the company EL TIM d.o.o.

This innovative project will not only ensure the hospital’s energy independence but also contribute to global efforts to combat climate change. Zadar General Hospital expresses its gratitude to everyone who supported this project, and we look forward to the joint achievement of the goals of sustainability and environmental protection.