Izvješće o radu za 2021. godinu
Izvješće o radu za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2021. godinu

Nastavno na primjedbe sa 7. sjednice Županijske skupštine Zadarske županije koja je održana dana 29. lipnja (srijeda) 2022. godine u 10,00 sati u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku, a vezano za Izvješće o radu za 2021. godinu Opće bolnice Zadar, ovim putem dajemo svoje obrazloženje.

Prvenstveno se zahvaljujemo na svim primjedbama i sugestijama koje su iznesene jer navedeno pokazuje koliki je interes za rad i poslovanje Opće bolnice Zadar kao vodeće zdravstvene ustanove u Zadarskoj županiji. Značaj naše ustanove ogleda se kroz zdravstvene usluge koje pružamo ne samo stanovnicima naše županije već i onih koji nam gravitiraju. Svakodnevnim radom i angažmanom naših djelatnika trudimo se podići razinu kvalitete zdravstvene usluge na zadovoljstvo naših korisnika. Također se zahvaljujemo cijenjenim članovima Skupštine koji su naš rad podržali kroz razdoblje pandemije COVID-19 te koji su prepoznali zalaganje i požrtvovnost naših djelatnika u vremenu koje je zasigurno bilo teško ne samo za naše bolesnike već i za naše djelatnike i njihove obitelji. Primjedbe i sugestije koje su iznesene potiču nas da sagledamo svoj rad i da ga u dijelu u kojem je to opravdano mijenjamo i poboljšamo, sve kako bi javnost dobila pravovremenu i valjanu informaciju.

Nastavno na navedeno ukazujemo na stvarno stanje izvrsnih rezultata (naturalnih i financijskih) za 2021. godinu, te dajemo kratak pregled najznačajnijih pokazatelja poslovanja za 2021. godinu i nadamo se sličnima za 2022. godinu. Ukupna vrijednost sklopljenih Ugovora o Javnoj nabavi u 2021. godini iznosi 130.484.183,75 kuna, a nakon provedenih postupaka nabave sklopljen je 531 ugovor. DKOM tražila je izmjene prije Odluke o odabiru samo u tri postupka što je 5,6 ‰ (promila) od ukupnog broja postupaka nabave.

U Općoj bolnici Zadar obrađeno je 3.204 pacijenata više nego 2020. godine na bolničkom liječenju i zabilježeno 7.247 dana ležanja odnosno 13% više, obrađeno je 100.012 slučajeva u SKZZ-u odnosno 21 % više nego 2020. godine.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima za 2021. godinu u iznosu od 23.117.173,00 kuna te smanjene ukupno dospjele obveze u odnosu na 2020. godinu za 29.059.814,00 kuna.

Kapitalna ulaganja u 2021. godini iznose 44.051.827,00 kn.

Pri tom napominjemo da je izrada Izvješća o radu kompleksna te ista sadržava veliku količinu podataka kojih smo u obvezi unijeti, ali isto tako i podataka koje unosimo radi što boljeg upoznavanja javnosti sa složenom temom financiranja u zdravstvu. Nadali smo se da ćemo time na transparentniji i razumljiviji način prikazati naš rad. Moguće je da se navedenom izradom Izvješća u konačnici izradio dokument koji nije “pregledan” u smislu da sadrži veliki broj podataka. Slijedom navedenog prijedlog koji je dan na Skupštini, a odnosi se na reduciranje Izvješća zasigurno ćemo razmotriti i prihvatiti u dijelu u kojem je to moguće, a da se istodobno ispoštuju zakonski i podzakonski akti izrade istog.

Naglašavamo pri tom da su podaci iz iskazanog Izvješća točni u svojoj suštini, međutim prihvaćamo i mišljenje da istom nedostaje po jedna dodatna rečenica objašnjenja na dva istaknuta mjesta (završetak radova Dnevnih bolnica i kapitalna ulaganja).

U odnosu na navode o iskazivanju određenih podataka, ukazujemo na činjenicu da tijekom 2021. godine nije provedeno novo ugovaranje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te se određeni podaci o broju postelja, stolaca dnevne bolnice i ambulanti i sl. u potpunosti ponavljaju kao u Izvješću za 2020. godinu, što je posve opravdano i razumljivo.

Također, projekti koji su započeti u prethodnim razdobljima, cjelokupan opis i aktivnosti koje su obavljene, također se ponavljaju iz godine u godinu i to sve do okončanja projekata. U tom kontekstu je naglašeno da je završetak izgradnje Dnevnih bolnica sa izvođačem Solida d.o.o. predviđen u lipnju 2021. godine. Ukupan iznos isplaćen za građevinske radove za projekt Dnevnih bolnica iznosi 9.629.377,00 kuna za 2020. godinu, tj. 14.282.771,00 kuna za 2021. godinu, a izuzev dijela koji se platio iz bankovne garancije, isplaćen u potpunosti iz EU sredstva.

Kako smo već napomenuli određeni djelovi Izvješća služe radi što jasnije prezentacije našeg rada i razumijevanja financiranja u zdravstvu. Navedeno se odnosi i na dio Izvješća o postotku gravitacije pacijenata Zadarske županije i stranih državljana po svim bolnicama i klinikama Republike Hrvatske. Podatke smo iskazali u postotku, a izvor je Zdravstveno-statistički ljetopis Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle kako je u tekstu Izvješća i napisano – „zadnji poznati podatak“, uvid u ovaj podatak nema Opća bolnica Zadar u svom bolničkom informacijskom sustavu već isti preuzima iz Ljetopisa (kad on bude objavljen). Odmah ispod uvoda dan je tabelaran prikaz točnog broja pacijenata po svim državama i županijama koji su se liječili u Općoj bolnici Zadar, odnosno podatak iz bolničkog informacijskog sustava koji predstavlja jasno, točno i pregledno stanje gravitacije pacijenata, tj. točan broj onih pacijenata koji su se liječili u našoj ustanovi. U odnosu na komentar sa Skupštine mada smatramo da je podatak iz Ljetopisa informirajući i zanimljiv, prihvaćamo kritiku da može biti zbunjujuć. Obzirom da Ljetopis za tekuću godinu nije gotov do datuma Izrade izvješća o poslovanju, a podaci iz istog nisu obvezni, ovim putem informiramo javnost kako ćemo ga u idućem Izvješću izuzeti.

Naglašavamo da primjedbe i nejasnoće koje su iznesene na Skupštini objektivno ne utječu na točnost i informativnost Izvješća koje je sastavljeno na 52 stranice sa brojnim tabelarnim prikazima i analizama, već je samo riječ o različitim interpretacijama, te možda nedostatcima u vidu detaljnijeg obrazloženja pojedinih dijelova. U cilju smanjivanja mogućnosti različitih interpretacija sve dane primjedbe kao i sve one koje ubuduće dođu redovnim putem biti će ukoliko je to moguće implementirane u slijedećem izvješću.

 

Pregled naturalnih pokazatelja za 2021. godinu

Pregled financijskog izvješća za 2021. godinu