O projektu

Projejkt izgradnja i opremanje dnevne bolnice Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice službe za kirurgiju omogućiti će prelazak s akutne bolničke skrbi na dnevne bolnice što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana za razvoj kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica i općih bolnica u Republici Hrvatskoj, te jedna od ključnih mjera definiranih u nacionalnom programu reformi Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta: 49.999.865,00 HRK
Sunanciranje EU iz Europskog fonda
za regionalni razvoj: 49.998.615,00 HRK

Ciljevi projekta

Cilj projekta je povećati dostupnost bolničke zdravstvene zaštite, unaprijediti kvalitetu i učinkovitost pružanja bolničke usluge, poboljšati isplativost i pristup dnevnoj bolnici te smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele u skolpu Opće bolnice Zadar. Bolnička skrb u Hrvatskoj ponajviše se temelji na akutnoj bolničkoj skrbi, koja ne samo da je najskuplja već je često i nepotrebna za optimalno liječenje pacijenata u bolnicama. Unaprijediti će se usluga u djelatnostima jednodnevne onkologije, infektologije, dermatologije i venerologije, pulmologije te kirurgije.

Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

Republika Hrvatska opredijelila se za postizanje bržeg i naprednijeg pametnog rasta, a održivi i uravnoteženi gospodarski i društveni razvoj potreban je kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta življenja u svim regijama, usporediva s prosjekom Europske unije. Program se temelji na koncentraciji ulaganja u 9 tematskih ciljeva i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima, s daljnjim fokusom na specifične ciljeve koje je potrebno ostvariti od kojih je jedan Poboljšanje isplativosti pristupa bolničkoj skrbi.

Trajanje projekta

44 mjeseca
(od 01.lipnja 2016. do 01. veljače 2020.)