Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

(Upravljačko tijelo)
Miramarska cesta 22,10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.:+385 1 64 00 600
Fax.:+385 1 45 91 075
e-pošta: fondovi@mrrfeu.hr
Za više informacija o fondovima EU
www.strukturnifondovi.hr
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

(Posredničko tijelo razine 2)
Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.:+385 1 45 604 2400
Fax.:+385 1 6042 598
        +385 1 6042 599
e-pošta: info@safu.hr
web: www.safu.hr
Opća bolnica Zadar

Bože Peričića 5, 23000 Zadar, Hrvatska
Tel.:+385 23 211 070
Fax.:+385 23 312 724
e-pošta: ravnatelj@bolnica-zadar.hr
web: www.bolnica-zadar.hr