Početna konferencija projekta održana je 13.07.2017.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 potpisali su s Općom bolnice Zadar 08. veljače 2017. g. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti projekta „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju". Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projektom se želi postići reorganizacija pružanja bolesničke zdravstvene zaštite uz jačanje dnevne bolnice i smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta, oslobađanje odgovarajućih kapaciteta za produljeno liječenje bolesnika i palijativnu skrb Opće bolnice Zadar te omogućiti prelazak s akutne bolničke skrbi na dnevne bolnice što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana za razvoj kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj, te jedna od ključnih mjera definiranih u nacionalnom programu reformi Republike Hrvatske. Dnevne bolnice omogućuju suvremen, ekonomičan, kvalitetan i multidisciplinaran način liječenja koji znatno utječe na povećanje zadovoljstva bolesnika i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite. Ciljne skupine projekta su korisnici zdravstvene zaštite – pacijenti Opće bolnice Zadar i zaposlenici Opće bolnice Zadar.

Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 49.999.845,00 kn od čega su ukupni prihvatljivi troškovi projekta 49.998.615,00 kn koji se u 100% iznosu sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta je povećati isplativost i dostupnost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj te poboljšati isplativost i pristup dnevnim bolnicama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Zadar, te unaprijediti kvalitetu i učinkovitost pružanja bolničke usluge.