„ZELENI“ UREĐAJ U OB ZADAR

„ZELENI“ UREĐAJ U OB ZADAR

Smanjili smo troškove, a povećali brigu za okoliš; ovo su odlične vijesti iz OB Zadar.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, naime, dao je zeleno svjetlo na našu prijavu na Javni poziv – Nabava uređaja (digestora) za sprječavanje nastanka biootpada. Ukupna vrijednost digestora je 70.000,00 eura. Fond će sufinancirati nabavku u iznosu od 28.000,00 eura, odnosno 40%. Preostalih 42.000,00 eura, odnosno 60%, financirat će OB Zadar vlastitim sredstvima.

Digestor rabi potpuno inovativnu, zelenu tehnologiju. Ostaci hrane ubacuju se u obrađivač otpada. Tu se dodaju posebne smjese mikroorganizama koji tada, tijekom obrade, pretvaraju biootpad u otpadnu vodu.

Uređaj se može zamisliti i kao ljudski želudac. Jednako kao što ljudi žvaču hranu i želudac usitnjava hranu kroz proces probave, tako i digestor prvo pretvara hranu u male komadiće koji se zatim potpuno raspadaju kroz proces aerobne digestije. Dakle, više nema potrebe za skladištenjem biootpada, prijevozom i odlaganjem.

Sve je znatno jednostavnije, povoljnije i ekološki osviještenije!