Lucija Margarin, bacc.med.techn.

Glavni medicinski tehničar