Potpisan Ugovor s izvođačem radova za solarnu elektranu Poliklinike

Potpisan Ugovor s izvođačem radova za solarnu elektranu Poliklinike

Dana 02. lipnja 2023., Opća bolnica Zadar odabrala je izvođača za instalaciju solarne elektrane na krov Poliklinike.

Na natječaj objavljen u ožujku pristigle su tri ponude. Nakon završenog postupka pregleda i ocjene ponuda, dana 15. lipnja 2023., Opća bolnica Zadar i tvrtka EL TIM d.o.o. iz Zadra zaključili su Ugovor o javnoj nabavi roba „Oprema za solarnu elektranu s konstrukcijom i montažom“.

Predmet ovog Ugovora je solarna elektrana za potrebe Opće bolnice Zadar koja obuhvaća isporuku, ugradnju i puštanje u rad na lokaciji Opća bolnica Zadar – zgrada Poliklinike.

EL TIM d.o.o. se obvezao isporučiti i ugraditi opremu za ugovorenu cijenu koja iznosi ukupno 191.272,70 EUR s PDV-om.

Nabava solarne elektrane financirana je uz potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“.

ENG

Zadar General Hospital has selected a contractor for the installation of a solar power plant on the roof of the Polyclinic on June 2, 2023. In March, three bids were submitted to the tender. After reviewing and evaluating the bids, Zadar General Hospital and EL TIM d.o.o., a company from Zadar, signed a Contract on public procurement of goods “Equipment for solar power plant with construction and assembly” on June 15, 2023.

The contract includes the delivery, installation, and commissioning of a solar power plant at the General Hospital Zadar – the Polyclinic building. EL TIM d.o.o. has agreed to provide and install the equipment for a total price of 191,272.70 EUR, including VAT.

The procurement of the solar power plant was financed with the support of Iceland, Liechtenstein, and Norway through the Financial Mechanism of the European Economic Area (EEA) 2014-2021. Additionally, the Republic of Croatia provided national co-financing under the Energy and Climate Change Programme.