Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu

Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu

Tijekom 2021. godine Opća bolnica Zadar je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 524.962.456,00 kuna, te ukupne rashode u iznosu od 501.845.283,00 kuna.

Izvanredne okolnosti tijekom 2021. godine značajno su povećale prihode poslovanja što je anulirao utjecaj na rashode, te je naposlijetku rezultiralo da Opća bolnica Zadar u svojim poslovnim knjigama za 2021. godinu bilježi ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 23.117.173,00 kuna, što je u konačnici uzrokovalo značajno poboljšanje tekuće likvidnosti, te smanjenje dospjelih obveza u odnosu na stanje 31.12.2020. godine za 29.059.814,00 kune.

Službena / Temeljna Izviješća o poslovanju dostupna su na linku (https://www.bolnica-zadar.hr/aktualnosti/financijski-plan-i-izvjesca/).

Kratak prikaz poslovanja i ulaganja kroz 2021. godinu dostupna su na linku.