Author: JN (J N)

Home / JN
Obavijest o prisutnost pratnje pri porodu
Objava

Obavijest o prisutnost pratnje pri porodu

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Zadarskoj županiji vezanu uz bolest COVID-19, u Općoj bolnici Zadar dozvoljena je prisutnost pratnje pri porodu, uz sljedeće uvjete. Osobe u pratnji pri porodu obvezne su na trijažnom ulazu u Opću bolnicu Zadar kao i ovlaštenim osobama u Službi za ginekologiju i opstetriciju, predočiti EU COVID potvrdu o cijepljenju, preboljenju odnosno...

Objava

Jakov Mihanović, dr .med. stekao akademski stupanj doktora znanosti

dr.sc. Jakov Mihanović, dr .med., je na poslijediplomskom doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dana 29. srpnja 2021. pred Stručnim povjerenstvom obranio doktorski rad pod naslovom ” Usporedba funkcionalnosti, tehničke sigurnosti i postraničnog termičkog oštećenja novog i rabljenog visokofrekventno titrajućeg rezača pri laparaskopskoj apendektomiji” te time stekao akademski stupanj doktora znanosti u području biomedicine...

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o GERASTENIJI s međunarodnim sudjelovanjem
Objava

1. Hrvatski gerijatrijski online simpozij o GERASTENIJI s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb 1. lipnja 2021.   Program i info   REGISTRACIJA NA POVEZNICI: https://gerastenija.hiper.events   Gerijatrijski simpozij je bodovan prema Pravilniku HLK za trajnu medicinsku izobrazbu doktora medicine, Pravilniku HKMS za trajnu izobrazbu medicinskih sestara, Pravilniku HKSR za trajnu izobrazbu socijalnih radnika, Pravilniku HKF za trajnu izobrazbu fizioterapeuta.