Zdravstvena usluga usmjerena na pacijenta

OPĆA BOLNICA ZADAR

Poliklinika Opće bolnice Zadar

COVID19 - SARS-CoV-2 testiranje na zahtjev uz plaćanje.

Više...
COVID19 - SARS-COV-2 testing on request with payment.

More...
SISTEMATSKI PREGLEDI - Centar za preventivnu medicinu

Više...
Plan bolnice
hrv
eu
sveuciliste
EuFond
kohezija