LISTE ČEKANJA ZA ODJELE OPĆE BOLNICE ZADAR  


* Bolnička jedinica za centralno naručivanje

 

Odjel za internu medicinu



Odjel za kirurgiju



Odjel za pedijatriju



Odjel za radiologiju



Odjel za oftalmologiju



Odjel za psihijatriju



Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju



Odjel za dermatologiju



Odjel za radioterapiju,onkologiju i nuklearnu medicinu



Odjel za otorinolaringologiju



Odjel za urologiju



Odjel za neurologiju

 

 

 

Za pregledavanje sadržaja potreban vam je pdf preglednik.

pdf download

veb mapa
uvjezi korištenja